Betel Caffe

“Troszczmy się o siebie nawzajem i zachęcajmy się do okazywania innym miłości oraz do dobrych czynów. Nie opuszczajmy też naszych spotkań, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale dodawajmy sobie otuchy—tym bardziej, że widzimy zbliżający się dzień powrotu Pana.”
Hebrajczyków 10:24‭-‬25

Kawiarnia Betel Caffe to nie tylko kawa, herbata czy pyszne ciasto. Jest to kontynuacja spotkania po wcześniejszym wspólnym uwielbieniu i wysłuchaniu kazania. Chcemy by był to czas relacji i inspiracji dla każdego, kto pragnie budować silne i zdrowe więzi. Każda osoba ma dla nas znaczenie. Jako gospodarze, naszym marzeniem jest aby było to miejsce bijące otwartością, radością, uśmiechem, pocieszeniem i wsparciem. By każdy mógł się czuć jak u siebie w domu bez względu na okoliczności czy bagaż doświadczeń jaki ze sobą niesie. Efektem wspólnej wizji są dodatkowe cykle spotkań w betel caffe w wyznaczone dni. Budujemy wtedy ducha, duszę i ciało przy wspólnych modlitwach, pieśniach,  posiłkach i świadectwach. Każdy z nas jest inny i to jest piękne. Wzrastajmy w miłości i autentyczności względem siebie. Tak, więc! Nie może i Ciebie zabraknąć – bądź częścią betel caffe.

“Z Chrystusem jest podobnie, jak z naszym ciałem: mamy je jedno, ale części ciała jest wiele. A chociaż jest ich dużo, mimo to tworzą tylko jedno ciało. W taki właśnie sposób my wszyscy zostaliśmy zanurzeni w jednym Duchu i zostaliśmy włączeni w jedno ciało—Żydzi i poganie, niewolnicy i wolni. Wszyscy zaczerpnęliśmy z jednego Ducha! Ciało nie składa się z jednej części, ale z wielu!”
1 Koryntian 12:12‭-‬14
Lider Betel Caffe
Monika i Wazgen Sargsyan

Strefa fotorelacja z wydarzeń Betel Caffe: