HISTORIA

Poznaj historię naszego kościoła

Rys historyczny

.

Pastorzy

Kościoła – Betel

Zdzisław Józefowicz

Pastor senior