Pastorzy

Pastorzy kościoła Betel w Bydgoszczy

Przełożony

Franciszek Trojanowicz
1950-1960

Przełożony

Tadeusz Dębosz
1960-1974

Przełożony

Jan Tomczyk
1974-1978

Przełożony

Jan Kalisz
1978 -1981

Pastor

Zdzisław Józefowicz
1981- 2017

Hebrajczyków 13,7

Pamiętajcie na wodzów waszych,
którzy wam głosili Słowo Boże,
a rozpatrując koniec ich życia,
naśladujcie wiarę ich.