Pastor

Pastor Janusz Modrzyński

Absolwent studiów teologicznych (Warszawskie Seminarium Teologiczne, Chrześcijańska Akademia Teologiczna). Długoletni lider młodzieżowy w zborze Betel (1993- 2009). Ordynowany duchowny Kościoła Zielonoświątkowego (2001).

Od 2014r – Pastor pomocniczy, a od 2017r pierwszy Pastor – realizujący wizję i kierunek działania zboru Betel w Bydgoszczy. Prezbiter Kościoła Zielonoświątkowego, kaznodzieja, duszpasterz. Żonaty z Agnieszką, oboje są szczęśliwymi rodzicami Martyny i Michała.