PASTOR SENIOR

Zdzisław Józefowicz

Pastor emeritus

Urodzony 30 listopada 1946 r. Studia: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wychowany w rodzinie wierzącej, świadomy chrześcijanin od 1963 roku. W 1981 r. wprowadzony w Urząd Pastora Zboru Betel w Bydgoszczy i Prezbitera Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.
Aktywny jako Prezbiter Okręgowy (1987), Zastępca Prezbitera Naczelnego (2000), Przewodniczący Aliansu Ewangelicznego (2003), długoletni wykładowca i przewodniczący Rady Programowej Warszawskiego Seminarium Teologicznego oraz przewodniczący Komisji Doktrynalnej Kościoła Zielonoświątkowego.
Inicjator budowy siedziby Zboru Betel w Bydgoszczy przy ul. Janikowskiej 19. Autor artykułów, wykładów i blogu: prostozbiblii.pl
W 2017 r. zdaje Urząd i zostaje Pastorem Seniorem.
Żonaty z Ireną, oboje są szczęśliwymi rodzicami syna Tomasza, mając synową Bernadetę i dwoje wnucząt: Bartosza i Lenę.