Służba więzienna

Od wielu lat nasza społeczność czynnie uczestniczy w Służbie Więziennej Kościoła Zielonoświątkowego na terenie Bydgoszcz i w okolicach naszego miasta. Jako Kościół mamy podpisane umowy z Aresztem Śledczym w Bydgoszczy, z Zakładem Karnym w Koronowie i w Potulicach. Służba ta ma już wieloletnie tradycje w naszym kościele i przez szereg lat wiele osób się przez nią przewinęło. W zakresie tej służby współpracujemy także z innym ewangelicznymi społecznościami w naszym mieście. Naszą misją i podstawowym celem jest dotarcie z Ewangelią o Jezusie Chrystusie do każdego kto za murami więzienia chce słyszeć Dobrą Nowinę o zbawieniu a także odwiedzanie tych z braci, którzy za murami więzienia uwierzyli i doświadczyli przemiany swojego życia.
Jako osoby spotykające się ze skazanymi widzimy ogromną potrzebę i nieraz spotykamy się z wielkim głodem dowiedzenia się prawdy o życiu wedle Bożego Słowa. Często te rozmowy są swoistą spowiedzią życia i pragnieniem zmiany tego co potoczyło się nie tak jak powinno. Nieraz jest to tylko ciekawość innego wyznania, ale zawsze jest to okazja do zaświadczenia o łasce Jezusa i możliwość rozpoczęcia nowego życia w Nim.
W naszej służbie w sposób szczególny kierujemy się dwoma wskazówkami z Bożego Słowa:

Mat 25:39-40
„I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.”

Łuk 4:18
„Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność,”

Jacek Maniewski
Lider Służby Więziennej