Służba młodzieżowa

W naszym kościele chcemy zainspirować młodych ludzi do życia na Bożą chwałę oraz odważnego szerzenia Ewangelii. Każdego tygodnia spotykamy się, by wspólnie odkrywać Pana Boga objawionego w Biblii i uwielbiać go śpiewem i modlitwą. Nie zapominamy przy tym o przyjaznej i luźnej, “młodzieżowej” atmosferze, otwartej na nowe osoby.

Jeśli chcesz do nas dołączyć – zapraszamy!

Organizujemy spotkania dla młodzieży w wieku szkolnym (14 – 19 lat) oraz “około studenckim” (w praktyce: 19+). Szczegółowe informacje znajdują się w kolumnie obok.

Co będzie

Na spotkaniach młodzieżowych będziemy w tym roku skupiać się na poznaniu osoby i dzieła Pana Jezusa.

Pośród wielu nieszablonowych wydarzeń będziemy się starać robić wszystko, by hasło Jezus w centrum nie zostało tylko sloganem. To On jest przyczyną naszych spotkań, sensem i celem naszego życia. Jego też chcemy ogłaszać podczas wyjść ewangelizacyjnych, wywyższać w trakcie wieczorów uwielbienia czy stawiać za wzór przy okazji organizacji Dnia Faceta…

A spotkania studenckie? Nadal bardziej kameralne i nastawione na solidne studium biblijne. Wszystkich w wieku okołostudenckim zapraszamy tym bardziej, że staramy się odkrywać Boże Słowo werset po wersecie, dzięki czemu – zgodnie z obietnicą z Listu do Hebrajczyków – staje się zaskakująco żywe i skuteczne. Nie wierzysz – przyjdź i przekonaj się!

Oto zarys planu na ten rok szkolny. Wierzymy, że Duch Święty będzie nas prowadził ku jeszcze większym rzeczom, ku dojrzałości i lepszemu poznaniu naszego Pana (Ef. 4:13).

We wszystkim Soli Deo Gloria – Tylko Bogu Chwała!!

Spotkania odbywają się w
każdy piątek: 18:00 (14 – 18 l.)
w Kościele Betel ul. Janikowska 19