Ewangelizacja w mieście

26 lutego 2024
EWANGELIZACJA Bydgoszczy

Bądź częścią naszej misji Ewangelizacyjnej w naszym mieście!

Szczegółowe informacje: Barbara Klaczyńska – 727 911 310