GRUPA DOMOWA MALACHITOWA

CZY WYSTARCZY NIEDZIELNE NABOŻEŃSTWO I ŚRODOWE MODLITEWNE?

„Tak samo stanowimy jedno ciało w Chrystusie i choć jest nas wielu, jesteśmy różnymi częściami tego samego ciała.”

Rzymian‬ 12:5‬ PLNT

Oczywiście, że nie wystarczy niedzielne nabożeństwo i środowe spotkanie modlitewne. Dlatego spotykamy się w grupach domowych. Jedną z grup domowych Zboru Betel jest grupa Malachitowa. Spotykamy się w każdy czwartek u nas w domu. Przed wielu laty w naszym sercu powstało pragnienie, by móc służyć gościnnością ludziom, którzy potrzebują wsparcia w modlitwie, ludziom, którzy już oddali swoje życie Jezusowi, a także ludziom, którzy w swoim życiu jeszcze szukają Boga. Postanowiliśmy zatem iść za tym Bożym powołaniem i sprawić, by nasz dom był otwarty i tak powstała grupa domowa Malachitowa. Podczas naszych spotkań większość czasu spędzamy na Uwielbieniu Boga. To jest główny cel grupy, by w modlitwie przybliżyć się do Boga i wejść z NIM w lepsze relacje.

Osiem powodów, dlaczego warto przyjść do nas na grupę ?

1) Będziesz mógł pogłębiać swoje relacje z Bogiem.
Wielu chrześcijan błędnie uważa, że uwielbienie może mieć miejsce tylko w niedzielę rano, podczas dużego zgromadzenia, na nabożeństwie połączonym z kazaniem, zespołem uwielbiającym i kolektą!
Uwielbienie ma miejsce za każdym razem i w każdym czasie, gdy zbliżamy się do Boga. Nierzadko zdarza się, że najlepsze uwielbienie jest w małej grupie domowej, podczas modlitwy i wspólnego śpiewania.

2) Lepiej zrozumiesz Biblię będąc w grupie domowej.
Możesz zadawać pytania, brać udział w dyskusji, a także usłyszeć jak inni dzielą się spostrzeżeniami na temat głoszonego Słowa. Biblia musi mieć zastosowanie do osobistych sytuacji, a to dzieje się najlepiej podczas spotkań w grupie domowej.
3) Poczujesz się częścią Bożej rodziny.
Dowiesz się, że Twoje potrzeby i Twoje problemy nie są unikalne – wszyscy je mamy. Warto dowiedzieć się, że inni przeżywają podobne trudności i przechodzą przez nie. A Ty możesz dowiedzieć się, jak poradzili sobie z ich rozwiązaniem. Ty możesz też podzielić się swoją historią, by inni usłyszeli, że warto swoje życie powierzyć Bogu.
4) Modlitwa będzie bardziej przemawiać do Ciebie.
Dowiesz się w jaki sposób się modlić, jak prowadzić rozmowę z samym Bogiem. Nikt nie jest zmuszony, aby się modlić, ale w miarę, jak poczujesz się komfortowo w grupie innych, będziesz w stanie modlić się i razem oczekiwać Bożej odpowiedzi na pytanie, które JEMU zadałeś.
5) Lepiej będziesz w stanie radzić sobie ze stresem i obciążeniami.
Zdobędziesz poczucie stabilności i bezpieczeństwa wiedząc, że są ludzie, którzy naprawdę troszczą się o Ciebie, zobowiązali się trwać razem z tobą. Jeżeli ktoś traci pracę, lub ktoś jest chory, albo jakaś matka potrzebuje wsparcia w opiece nad dzieckiem – to są praktyczne potrzeby, które grupa w naturalny sposób stara się zaspokoić.

6) Będziesz umiał w naturalny sposób dzielić się Chrystusem z przyjaciółmi, krewnymi i osobami z pracy.
Twój niewierzący przyjaciel, którego Ty zaprosisz, może zadawać pytania i wyrażać uczciwie wątpliwości bez poczucia zagrożenia. A gdy on zobaczy miłość i ciepło oraz uczciwość pozostałych członków grupy domowej, sprawi to, że stanie się bardziej otwartym na ewangelię. Bardzo dobry sposób na ewangelizację.
7) Będziesz rozwijać umiejętności, których być może nigdy nie byłeś świadomy!
Biblia naucza, że każdy z nas otrzymuje pewne talenty do używania ich na rzecz innych członków w Bożej rodzinie. Niestety większość chrześcijan przez całe życie pozostaje w roli „widza” w niedzielę rano, ponieważ duże spotkania, nabożeństwa, wymagają przede wszystkim, aby „siedzieć i słuchać”. Natomiast uczestnicząc w luźnej atmosferze naszej grupy domowej, nabywasz pewności siebie i Twoje poczucie własnej wartości zacznie wzrastać. To z kolei będzie procentować w pracy, w kościele, i w każdej innej relacji.
8) Będziesz człowiekiem Nowego Przymierza!
Księga Dziejów Apostolskich w bardzo jasny sposób pokazuje, że Bóg chce, aby Jego Synowie wzrastali i chodzili w Nowym Przymierzu.
„Każdego też dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać ludzi i głosić im dobrej nowiny o Chrystusie Jezusie.” Dzieje Apostolskie‬ 5:42‬ SNP‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Zapraszamy na grupę MALACHITOWA.
Iza i Tomek Rossa