Grupy domowe

Nasze Grupy, są odpowiedzią na pragnienia głębszych relacji z Panem Bogiem. To na nich będziesz mógł/ła odkrywać i realizować swoje obdarowanie. W tym miejscu nasz Pan Jezus
Chrystus zostaje wywyższony i poznawany w szerszym wymiarze. Natomiast pytania, z którymi się zmagasz mogą odnaleźć swoją odpowiedź.
Bądź jednym z nas.

Cel naszych grup:

• rozwój duchowy poprzez wzajemne usługiwanie
• wsparcie w odkrywaniu i realizacji powołania
• lepsze zrozumienie i praktykowanie Słowa Bożego
• wzajemna troska i opieka w klimacie miłości.

Zapraszamy do kontaktu.

grupa domowa Malachitowa

„Tak samo stanowimy jedno ciało w Chrystusie i choć jest nas wielu, jesteśmy różnymi częściami tego samego ciała.”

Rzymian‬ 12:5‬

Lider Tomasz Rossa
tel. +48 501 062 971
e mail: rossa@r-bud.com

grupa uczniowska

“A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków,​​ ​to przekaż ludziom godnym zaufania,​ którzy będą zdolni i innych nauczać.”

Lider Roman Ślazyk

Spotkania: czwartek godzina 18.00
ul. A. Czartoryskiego 12
e mail: romanslazyk@gmail.com

grupa domowa

Całe pismo przez Boga jest natchnione do nauki do wykrywania błędów lecz mottem naszej grupy są słowa z 2 listu Piotra 1,3-10.

Lider Idzi Kwiatkowski

Spotkania: czwartek godzina 18.00
Kawiarni kościoła Betel przy ulicy Jankowskiej 19
tel: 668 109 038

grupa domowa

“Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa.”
Galacjan 6:2

Lider Robert Husar
tel. 696 611 878
Spotkania: piątek godzina 18.00
kościół Betel przy ul. Janikowskiej 19