Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół

20 listopada 2022
W tym roku ponownie setki milionów chrześcijan na całym świecie zjednoczą się w modlitwie za swoich prześladowanych braci i siostry w Chrystusie. Ucisk chrześcijan wzmaga się w wielu krajach, w tym blisko nas – na terenach Ukrainy okupowanych przez wojska rosyjskie. Dlatego żarliwa i wytrwała modlitwa wstawiennicza ma tak ogromne znaczenie. Nie zaniedbujmy naszego duchowego oręża, jaki otrzymaliśmy w darze od Boga, i stańmy w modlitewnym boju za tych wszystkich, którzy cierpią z powodu swojej wiary w Jezusa.

Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak, za sprawą Boga, mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga.

2 List do Koryntian 10,3-5