Najbliższa niedziela – pamiątka Wieczerzy Pańskiej

4 listopada 2022

Uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej pod dwiema postaciami: chleba i wina, Kościół wspomina śmierć Chrystusa. Akt ten określa się następującymi terminami:

• Wieczerza Pańska (1 Kor 11,20)
• Łamanie Chleba (Mt 26,26; Mk 14,22; Łk 22,19; Dz 2,42.46; 20,7; 1 Kor 10,16.17ab; 11,23.26-28)
• Stół Pański (1 Kor 10,21)
• Kielich i chleb (1 Kor 10,16.17.21; 11,25-28)
• Komunia w znaczeniu wspólnoty (1 Kor 10,17.21.30; 1 Kor 10,16.18.20)
• Eucharystia w znaczeniu dziękczynienia (Mt 26,26; Mk 14,22n; Łk 22,19; 1 Kor 11,24).