Rozpiska czasowa konferencji “Rola Kobiet w Kościele”

23 października 2023

O naszym gościu:

dr. hab. Wojciech Gajewski – Historyk, Pastor.

Od 1991 jest pastorem zboru Chrystusa Zbawiciela Kościoła Zielonoświątkowego we Fromborku.

W 1998 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia starożytna na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (UG) . W 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalności: historia starożytna, historia Kościoła na Wydziale Historycznym UG.

Od 1998 roku pracował Instytucie Historii UG jako adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej, w 2015 został profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Historycznym UG. Pełni funkcję kierownika Pracowni Religioznawstwa na tym Wydziale. Prowadzi badania nad historią i duchowością ruchu pentekostalnego. Na Wydziale Historycznym prowadzi wykłady i zajęcia z historii cywilizacji antycznych, historii chrześcijaństwa w starożytności, źródeł do wczesnego chrześcijaństwa i religii przedchrześcijańskiej Europy.

Członek Rady Konsultacyjnej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego. Wykładowca WSTS w Warszawie.