W listopadzie Święto w naszym Kościele!

3 listopada 2022

Czym jest i co oznacza chrzest wiary?

1. Chrzest został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa i jest publicznym świadectwem zerwania z grzechem oraz wyznaniem wiary i przyjęcia Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela.

2. Chrzest nie gładzi grzechu bo to uczynił za nas Pan Jezus na krzyżu przelewając Swoją krew.

3. Chrzest jest udzielany na podstawie świadomej wiary, że człowiek jest grzeszny i tylko szczera pokuta oraz przyjęcie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela może go zbawić.

4. Chrzest odbywa się poprzez zanurzenie w wodzie co symbolizuje oczyszczenie się z grzechów i ponowne narodzenie się do życia w Chrystusie. Sama czynność chrztu nie powoduje wewnętrznej przemiany.