Warsztaty dla katechetów (relacja)

5 listopada 2022

W piątek 4 listopada odbyły się warsztaty dla katechetów i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą pt. “Nauczanie, które przynosi owoc” prowadzone przez Nelę i Zbyszka Kłapów.

Spotkaniu towarzyszył werset przewodni:

2 Tymoteusza 2, 1-2

“Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać”

Wspólnie odkrywaliśmy najważniejsze wartości nauczania i pamiętania że “Dobry nauczyciel nigdy nie przestaje być dobrym uczniem”