Pocztówka z nieba

Pocztówka z nieba

„Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym”. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. (Łk 2,11.14) Z biblijnego punktu widzenia nie ma znaczenia termin wspominania narodzenia Jezusa....
KTO SIĘ ZAPARŁ?

KTO SIĘ ZAPARŁ?

Lubimy przypominać Piotra, który zaparł się Jezusa, ale czy on jeden to zrobił? Piotr złożył deklarację wierności i był gotów nawet oddać życie w imię tej deklaracji. Jeśli prześledzimy wydarzenia poprzedzające ukrzyżowanie, to nie tylko Piotr, ale i pozostali...