Adwentowy zgiełk

31 grudnia 2006
Pastor Senior Zdzisław Józefowicz

Zaczyna się bardzo wcześnie, a to zdecydowanie za sprawą wielkich sieci handlowych, które czyszczą nam kieszenie do podszewki. “Gwiazdki”, “adwentówki”, wigilijne wieczory w dzień, przedświąteczne spotkania w pracy i w towarzystwie, a nad wszystkim nie gwiazda betlejemska, lecz wózek z supermarketu. Tradycje i zwyczaje świąteczne, komercja z biznesem, wszystko razem wymieszane wprzęga do adwentowego wyścigu. Czy jest wśród tego adwentowego zgiełku jeszcze miejsce dla Syna Bożego?

“Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.”

Czy na pewno czekamy na przyjście Chrystusa? W tym adwentowym szaleństwie przeszedłby nawet niezauważony. Jeden z zespołów śpiewał okolicznościową piosenkę o tym jedynym dniu w roku, że “wszyscy wszystkim ślą życzenia”.

Bóg posłał nam życzenia z nieba jedyne w swoim rodzaju. Boży pocztowcy przynieśli najpiękniejszą kartkę z życzeniami, a ich treść utrwalił ewangelista Łukasz. Nadzwyczajne okoliczności wywołały nadzwyczajną reakcję i zdumienie. Wszystko co dzieje się jest niezwykłe. Kartka świąteczna dostarczona przez Anioła miała tę treść: “zwiastuję wam radość wielką”. Zjawisko może było szokujące, ale treść była fantastyczna.

Każde nabożeństwo rozpoczynamy uwielbieniem i chwałą, czasem radości dla Boga, to aż trudno sobie wyobrazić, że może być inaczej, że można by zaczynać smutną, nostalgiczną muzyką i tekstami mówiącymi o nieuniknionym zdążaniu do śmierci. 

“Zwiastuję wam radość wielką”, nie jakąś kiepską, chwilową, sztucznie wywołaną, ale radość z powodu narodzenia się Zbawiciela świata. Gdyby to była nasza opowieść i tylko legenda, chcielibyśmy ją ubarwić, ale już za nas to zrobiono. A jednak w tych okolicznościach adwentowego zgiełku były to nadzwyczajne narodziny.

“Wam się narodził”.

Poruszające poselstwo, jeśli uświadomimy sobie, że jest ono do nas skierowane. Może byłoby milej gdyby dla całego świata, tak bardziej po ludzku, z szerokim objęciem ramionami wszystkich, ale dla mnie? To jest właśnie tym nadzwyczajnym poselstwem, które każdego roku powtarzamy: nam, nam, nam. Poselstwo, które możemy przekazywać, tę dobrą nowinę przez całe swoje życie:

“Na ziemi pokój”.

Czym byłoby życie bez tej nadziei? Mielibyśmy zlodowaciały, pazerny, agresywny świat. I tak człowiek uczynił go wystarczająco okrutnym. Niewiele z nastroju nocy betlejemskiej po latach pamiętano. Księciu Pokoju bardziej pamiętano twardą mowę. Tak łatwo i szybko zmieniają się nastroje a chcielibyśmy by nastrój betlejemskiego zgiełku pozostał w naszych sercach aż Ten, którego oczekujemy przyjdzie i zastanie nas gotowych by wziąć udział w chwałach na wysokościach.

Adwentowy zgiełk zaczął się na polach betlejemskich i ciągle trwa.

Autor

Pastor Senior

Zdzisław Józefowicz

Więcej powiązanych postów

2017Pastor Senior
Bohater z pobocza

Bohater z pobocza

 "A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej...

2020Pastor Senior
Dlaczego mówimy nie?

Dlaczego mówimy nie?

Kościół Katolicki obchodzi święto ku czci Najświętszego Sakramentu nazywane Bożym Ciałem. Święto jest jednym z wielu niebiblijnych, jakie obchodzi rzymski katolicyzm. Święto poświęcone jest oddawaniu czci hostii, a oparte jest na dogmacie o transsubstancjacji (od...

2020Pastor Senior
Niepewny grób

Niepewny grób

"Wtedy Piłat powiedział: Weźcie straż, idźcie, zabezpieczcie grób, jak tylko potraficie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień i postawili straż" Mt 27.65-66. Nawet gdy Jezus jest bezpiecznie martwy, arcykapłani i faryzeusze stwierdzają, że...

2020Pastor Senior
Boża tarcza

Boża tarcza

Panie, opoko moja, twierdzo i wybawicielu. Mój Bóg jest skałą, na której się chronię, moją tarczą i mocą mojego zbawienia, moją warownią. Ps 18.3 Nie pierwszy raz świat został dotknięty pandemią. Choroby zawsze były częścią naszego istnienia. Kilka tygodni wstecz...

2019Pastor Senior
Drugie skrzypce

Drugie skrzypce

W one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi Judzkiej, a mówiąc: pokutujcie; albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie. (BG) Ew. Mateusza 3.1-2 Przeżywamy kolejny czas "gorączki" przedświątecznej. Ile ludzie potrafią zrobić, by coś zyskać? Ile...

2019Pastor Senior
Marzenia

Marzenia

 "W ostatnich dniach mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny". Dz.Ap.2.17 Wspominamy Pięćdziesiątnicę - zesłanie Ducha Św. Wspominamy dzień, który przeszedł do...