Moje wrażenia

„…zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan,…” Ew. Łukasza Wrażenie pierwsze Żadne inne święta nie mają takiego klimatu. Wiele razy odnosiłem wrażenie jakby dotyczyły...

Chrystus zmartwychwstał

Ten zwrot będzie powtarzany w tysiącach miejsc, tysiące razy w najbliższych dniach. Tym pozdrowieniem, które ma ścisły związek z pamiątką zmartwychwstania Jezusa ogłaszamy, to co było rzeczą niemożliwą, jak powiada ap. Piotr w dniu zesłania Ducha Św. „ale Bóg go...