Moje wrażenia

22 grudnia 2010
Pastor Senior Zdzisław Józefowicz

„…zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan,…” Ew. Łukasza

Wrażenie pierwsze

Żadne inne święta nie mają takiego klimatu. Wiele razy odnosiłem wrażenie jakby dotyczyły tylko Polaków, ale to tylko chwila nastroju.

Wrażenie drugie – czas zawieszenia

Pamiątka narodzenia, jest tylko czasem zawieszenia broni na okres świąteczny, później wszystko wraca do tragicznej normy. Tak niewiele zmienia się w świadomości ludzi, tak niewiele znaczy to święto w praktyce. Ludzie mają swoje interesy i swoją filozofię życia. Niestety świat chrześcijański też.

Wrażenie trzecie – znak czasów

Czas pamiątki narodzenia jest przypomnieniem, że dla świata zaczęła się chrześcijańska rewolucja. Jedni pokutowali inni odgrażali się sięgając po kamienie, krzyczeli; „twarda to mowa”.

Czas pamiątki narodzenia jest też przypomnieniem, że jesteśmy w tzw. drugim adwencie. Oczekujemy Chrystusa uwielbionego, Zmartwychwstałego, Króla Królów i Pana Panów. To jeden z najmocniejszych znaków czasów, w których żyjemy; wiara w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.  

Narodzenie Jezusa niesie poselstwo zbawienia, które nie jest tandetne, biedne i dla kogoś. Ono jest dla wszystkich, jest uniwersalne.

Można by dziś zapytać wielu świętujących, gdzie jest Jezus? Wszystko zostało przygotowane, choinka, prezenty, jedzenie – a gdzie Jezus? Z tym pytaniem można by udać się spokojnie nawet do kościoła. Tyle wspomnień, tradycji, historii – a Jezus? Nawet pokazano by nam miejsce – o tam w żłóbku jest.

Wszystko wspaniale funkcjonuje. Mamy kościoły, nabożeństwa, wszystko jest naoliwione.

Dziś zadaję sobie pytanie jaki jest On we mnie i w Tobie. Małą bezradną dzieciną, którą ty rządzisz? Czy Królem Królów i Panem Panów, przed którym stając powiesz jak Jan Chrzciciel:

On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym.

Jeszcze coś jest przed nami!!!

Autor

Pastor Senior

Zdzisław Józefowicz

Więcej powiązanych postów

2017Pastor Senior
Bohater z pobocza

Bohater z pobocza

 "A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej...

2020Pastor Senior
Dlaczego mówimy nie?

Dlaczego mówimy nie?

Kościół Katolicki obchodzi święto ku czci Najświętszego Sakramentu nazywane Bożym Ciałem. Święto jest jednym z wielu niebiblijnych, jakie obchodzi rzymski katolicyzm. Święto poświęcone jest oddawaniu czci hostii, a oparte jest na dogmacie o transsubstancjacji (od...

2020Pastor Senior
Niepewny grób

Niepewny grób

"Wtedy Piłat powiedział: Weźcie straż, idźcie, zabezpieczcie grób, jak tylko potraficie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień i postawili straż" Mt 27.65-66. Nawet gdy Jezus jest bezpiecznie martwy, arcykapłani i faryzeusze stwierdzają, że...

2020Pastor Senior
Boża tarcza

Boża tarcza

Panie, opoko moja, twierdzo i wybawicielu. Mój Bóg jest skałą, na której się chronię, moją tarczą i mocą mojego zbawienia, moją warownią. Ps 18.3 Nie pierwszy raz świat został dotknięty pandemią. Choroby zawsze były częścią naszego istnienia. Kilka tygodni wstecz...

2019Pastor Senior
Drugie skrzypce

Drugie skrzypce

W one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi Judzkiej, a mówiąc: pokutujcie; albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie. (BG) Ew. Mateusza 3.1-2 Przeżywamy kolejny czas "gorączki" przedświątecznej. Ile ludzie potrafią zrobić, by coś zyskać? Ile...

2019Pastor Senior
Marzenia

Marzenia

 "W ostatnich dniach mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny". Dz.Ap.2.17 Wspominamy Pięćdziesiątnicę - zesłanie Ducha Św. Wspominamy dzień, który przeszedł do...