Chrystus zmartwychwstał

10 kwietnia 2010
Pastor Senior Zdzisław Józefowicz

Ten zwrot będzie powtarzany w tysiącach miejsc, tysiące razy w najbliższych dniach.

Tym pozdrowieniem, które ma ścisły związek z pamiątką zmartwychwstania Jezusa ogłaszamy, to co było rzeczą niemożliwą, jak powiada ap. Piotr w dniu zesłania Ducha Św. “ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany.” DA 2.24

Alleluja!!!

Zmartwychwstanie nie było tylko czymś, o czym wierzący mówili: było to coś, za co gotowi byli umrzeć.

Nie mamy tkliwych wspomnień, ale zwiastowanie, które podrywa nas do chwały, zachwytu, entuzjazmu, że Bóg jest żywym, realnym, obecnym w naszym życiu.

Ogłaszamy: “Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.” – Obj.1.18

W sprawie zmartwychwstania nie chodzi o poglądy, czy o to co komu na ten temat się wydaje, ale o Ewangelię, o zwiastowanie, które dominuje w Dziejach Apostolskich. Ewangelia to nie poglądy, ale moc Boża, która zbawia. Ona jest fundamentem naszego życia, jest zbawieniem od wiecznego potępienia.

 

Ap.Paweł wyraźnie mówi, jakie jest źródło zwiastowanej przez niego Ewangelii: “A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego; albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa”.

Ewangelia to nie tylko zwiastowanie o krzyżu i śmierci. Wieść o Jezusie nie kończy się słowami: “umarł i jest pogrzebany”. Było rzeczą niemożliwą aby takie poselstwo stało się naszym dziedzictwem, gdyby tu był koniec nie mogłoby istnieć chrześcijaństwo.

Ewangelią jest poselstwo, że Chrystus umarł za nasze grzechy i powstał z martwych, stając się zwycięzcą nad skutkiem grzechu – śmiercią – wieczną śmiercią.

Śmierć i zmartwychwstanie to dwa zawiasy, na których życie milionów ludzi obróciło się we właściwym kierunku.

Pamiątka zmartwychwstania prowadzi nas do miejsca, gdzie śmierć jest ciągle pokonywana.

Życie chrześcijanina, to nie życie zmienione, ale zamienione: …żyję więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus…” (Gal 2.20).

Wielkanoc 2010

Autor

Pastor Senior

Zdzisław Józefowicz

Więcej powiązanych postów

2017Pastor Senior
Bohater z pobocza

Bohater z pobocza

 "A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej...

2020Pastor Senior
Dlaczego mówimy nie?

Dlaczego mówimy nie?

Kościół Katolicki obchodzi święto ku czci Najświętszego Sakramentu nazywane Bożym Ciałem. Święto jest jednym z wielu niebiblijnych, jakie obchodzi rzymski katolicyzm. Święto poświęcone jest oddawaniu czci hostii, a oparte jest na dogmacie o transsubstancjacji (od...

2020Pastor Senior
Niepewny grób

Niepewny grób

"Wtedy Piłat powiedział: Weźcie straż, idźcie, zabezpieczcie grób, jak tylko potraficie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień i postawili straż" Mt 27.65-66. Nawet gdy Jezus jest bezpiecznie martwy, arcykapłani i faryzeusze stwierdzają, że...

2020Pastor Senior
Boża tarcza

Boża tarcza

Panie, opoko moja, twierdzo i wybawicielu. Mój Bóg jest skałą, na której się chronię, moją tarczą i mocą mojego zbawienia, moją warownią. Ps 18.3 Nie pierwszy raz świat został dotknięty pandemią. Choroby zawsze były częścią naszego istnienia. Kilka tygodni wstecz...

2019Pastor Senior
Drugie skrzypce

Drugie skrzypce

W one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi Judzkiej, a mówiąc: pokutujcie; albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie. (BG) Ew. Mateusza 3.1-2 Przeżywamy kolejny czas "gorączki" przedświątecznej. Ile ludzie potrafią zrobić, by coś zyskać? Ile...

2019Pastor Senior
Marzenia

Marzenia

 "W ostatnich dniach mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny". Dz.Ap.2.17 Wspominamy Pięćdziesiątnicę - zesłanie Ducha Św. Wspominamy dzień, który przeszedł do...