Ecce homo – oto człowiek!

4 kwietnia 2011
Pastor Senior Zdzisław Józefowicz

Ecce homo – oto człowiek! – Ew.Jana 19.1-7

   Słowa te rozbrzmiewają poprzez całą chrześcijańską tradycję. Proces Jezusa i przesłuchanie trwa zbyt długo. Piłat nie widząc pozytywnych rezultatów szuka możliwości i sytuacji, która ozwoliłaby na podjęcie decyzji uniewinniającej.

   Oto Jezus wyszedł z rąk żołnierzy ukoronowany, odziany w purpurę – żałosny obraz sponiewieranego człowieka Może ta scena, sądzi Piłat wzbudzi litość, uratuje Jezusa. Piłat jak gdyby chwyta się ostatniej możliwości, która obudzi może w otępiałym tłumie iskrę litości?

   Stawia Go przed tłumem i powiada: Oto człowiek. Oto mąż boleści zapowiadany przez proroka, człowiek obarczony całą nędzą i występkiem ludzkim.

   Człowiek Jezus, który proklamował swoją misję w słowach – JAM JEST – stał się obiektem brutalnej zabawy.

Oto człowiek

   Jaki był w konfrontacji z tym człowiekiem, którego przyjął kształt i ciało, z którym chciał dzielić los tu na ziemi. Jedna z naszych pieśni mówi: „chcę powiedzieć Tobie kim jest dla mnie Jezus.”

   Chcę powiedzieć Tobie kim jest przedstawiony przez Piłata CZŁOWIEK.

   Człowiek zawsze do dyspozycji ludzi, odpowiedzialny za swoje postępowanie i głoszoną naukę, a ludzie mówili o Nim: „oto ten człowiek…” Z taką wiadomością pobiegła do miasteczka Samarytanka.

   Jan 4:29 „Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam; czy to nie jest Chrystus?”

   Powiedział jej najistotniejszą prawdę, która była ratunkiem dla mieszkańców Sychar. Oto prawdziwy człowiek, któremu prawda toruje drogę do serc. 

Człowiek otwierający oczy, dający zdrowie i radość.

   Jan 9:11 „Człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje, i rzekł mi: Idź do sadzawki Syloe i obmyj się; poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem.”

   Jan 11:47 „Tedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów.”

   Jan 7:46 „Słudzy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi.”

   Oto Człowiek przed Piłatem, mający ok. 33 lat, który zostawił ślady w historii świata, stoi przed śmiercią.

   Łk 23:4 „Piłat zaś rzekł do arcykapłanów i do tłumów: Żadnej winy w tym człowieku nie znajduję.”

   W godzinie śmierci modli się za wrogów, jest inny niż każdy człowiek. Nie chciał śmierci grzesznika. Swoją postawą zdemaskował fałszywy obraz człowieka. Oto Jezus idący na Golgotę by przywrócić człowiekowi godność. Ludzie wołali ukrzyżuj, nie chcemy aby prawda raniła, ujawniała nasze grzeszne życie. Chcemy swojemu życie wyznaczyć własny tor.

   Jakie jest Twoje życie? On umarł za Twoje życie takie jakie ono jest, teraz pod krzyżem chciej w pokucie wyznać, że chcesz prowadzić życie godne prawdziwego człowieka.

   Mr 15:39 „A widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł: Zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym.”

   Oto Człowiek Chrystus Jezus Syn Boży – ECCE HOMO

Autor

Pastor Senior

Zdzisław Józefowicz

Więcej powiązanych postów

2017Pastor Senior
Bohater z pobocza

Bohater z pobocza

 "A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej...

2020Pastor Senior
Dlaczego mówimy nie?

Dlaczego mówimy nie?

Kościół Katolicki obchodzi święto ku czci Najświętszego Sakramentu nazywane Bożym Ciałem. Święto jest jednym z wielu niebiblijnych, jakie obchodzi rzymski katolicyzm. Święto poświęcone jest oddawaniu czci hostii, a oparte jest na dogmacie o transsubstancjacji (od...

2020Pastor Senior
Niepewny grób

Niepewny grób

"Wtedy Piłat powiedział: Weźcie straż, idźcie, zabezpieczcie grób, jak tylko potraficie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień i postawili straż" Mt 27.65-66. Nawet gdy Jezus jest bezpiecznie martwy, arcykapłani i faryzeusze stwierdzają, że...

2020Pastor Senior
Boża tarcza

Boża tarcza

Panie, opoko moja, twierdzo i wybawicielu. Mój Bóg jest skałą, na której się chronię, moją tarczą i mocą mojego zbawienia, moją warownią. Ps 18.3 Nie pierwszy raz świat został dotknięty pandemią. Choroby zawsze były częścią naszego istnienia. Kilka tygodni wstecz...

2019Pastor Senior
Drugie skrzypce

Drugie skrzypce

W one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi Judzkiej, a mówiąc: pokutujcie; albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie. (BG) Ew. Mateusza 3.1-2 Przeżywamy kolejny czas "gorączki" przedświątecznej. Ile ludzie potrafią zrobić, by coś zyskać? Ile...

2019Pastor Senior
Marzenia

Marzenia

 "W ostatnich dniach mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny". Dz.Ap.2.17 Wspominamy Pięćdziesiątnicę - zesłanie Ducha Św. Wspominamy dzień, który przeszedł do...