Prawie czyni różnicę

23 października 2013
Pastor Senior Zdzisław Józefowicz

“A na to Agryppa do Pawła: Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem.” Dz 26.28

Co chce nam zakomunikować przeczytany tekst, będący relacją jak Ap. Paweł przesłuchał Agrypę mimo, że król sądził iż przesłuchuje Pawła?

1 lutego 2003 roku, podczas powrotu z przestrzeni kosmicznej, prom Columbia uległ zniszczeniu w wyniku uszkodzenia osłony termicznej. Wahadłowiec Columbia prawie wykonał misję…, miał tylko około 16 minut do lądowania…, PRAWIE wylądowali… ale prawie nie wystarczyło by odnotować sukces misji.

Rozmowa z Ap. Pawłem była prawdopodobnie jego ostatnią szansą, by usłyszeć ewangelię i zostać uratowanym. Warto zauważyć, że w ocenie przesłuchujących Ap. Paweł prześladując chrześcijan, był MĄDRY. Kiedy mówił o Jezusie był w ich ocenie SZALONY.

“A gdy on to mówił ku swojej obronie, zawołał Festus donośnym głosem: Szalejesz, Pawle! Wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa.”

Zwolennicy ewolucji dokładnie tak oceniają wierzących, którzy mają odwagę przyznawać się do twórczych aktów Boga a nie ewolucji.

Chrześcijanie są ludźmi, którzy wystają z tłumu.

“A na to Agryppa do Pawła: O mało byś mnie nie nakłonił, bym został chrześcijaninem.”

Prawie – ale nie całkiem.

Niebezpieczne słowo – “PRAWIE”

Prawie nie jest wystarczająco dobre w głoszeniu słowa, które darzy życiem, bo jeśli wszystko co wykona będzie prawie decyzją, to po wylądowaniu będą tylko prawie chrześcijanie.

Agrypa PRAWIE pokutował, PRAWIE dał życie Jezusowi. PRAWIE, ale nie całkiem.

 

Prawie czyni wielką różnicę.

Czy naprawdę chrześcijanin, to coś znaczy?

“I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.” Obj 20.15

Jeśli istnieje lista oczekujących, to zapewne są na niej Agrypa i Festus. Nie osiągnęli sukcesu, prawie, ale nie całkiem. Ilu ludzi będzie na tej liście? Prawie dokonali biegu, ale nie osiągnęli sukcesu, byli poruszeni, ale kiedy był czas na decyzję, byli PRAWIE GOTOWI.

Sukces albo niepowodzenie naszego życia będzie zależeć od tego czy wysiądziemy bezpiecznie po drugiej stronie?

Prawie zostaliśmy przekonani – ale nie całkiem…

Prawie wzruszony nie wystarcza, musimy odpowiedzieć kiedy Duch Święty mówi do nas.

“Prawie wygrali” – słowa skręcające wnętrzności. Prawie przekonany, jest jak człowiek, który prawie został uratowany, a jednak zginął mimo wysiłków.

Co trzyma ludzi w “OBOZIE PRAWIE”? – JUTRO.

“Podejmę decyzję później.” i przez brak decyzji podjęli decyzję.

“Prawie chrześcijanin” jest jednym z najnieszczęśliwszych stworzeń na świecie.

Co twoja rodzina powie kiedy umrzesz? “Prawie został uratowany!” “Prawie” – ale przegrał.

Nie możesz mieć błogosławieństwa przez prawie bycie przekonanym. Twój głód nie może zostać zaspokojony przez prawie jedzenie, ani twoje pragnienie ugaszone przez prawie napicie się. Jest jednak słowo, które niweluje słowo “PRAWIE”, to słowo “PRZEKONANY”.

2Tym 1:12 …wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia.

Przekonany, że Jezus jest jedyną drogą, że Jezus jest ostateczną drogą!

Podejmujmy decyzje by PRAWIE zamienić w 100% PRZEKONANIA.

Autor

Pastor Senior

Zdzisław Józefowicz

Więcej powiązanych postów

2017Pastor Senior
Bohater z pobocza

Bohater z pobocza

 "A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej...

2020Pastor Senior
Dlaczego mówimy nie?

Dlaczego mówimy nie?

Kościół Katolicki obchodzi święto ku czci Najświętszego Sakramentu nazywane Bożym Ciałem. Święto jest jednym z wielu niebiblijnych, jakie obchodzi rzymski katolicyzm. Święto poświęcone jest oddawaniu czci hostii, a oparte jest na dogmacie o transsubstancjacji (od...

2020Pastor Senior
Niepewny grób

Niepewny grób

"Wtedy Piłat powiedział: Weźcie straż, idźcie, zabezpieczcie grób, jak tylko potraficie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień i postawili straż" Mt 27.65-66. Nawet gdy Jezus jest bezpiecznie martwy, arcykapłani i faryzeusze stwierdzają, że...

2020Pastor Senior
Boża tarcza

Boża tarcza

Panie, opoko moja, twierdzo i wybawicielu. Mój Bóg jest skałą, na której się chronię, moją tarczą i mocą mojego zbawienia, moją warownią. Ps 18.3 Nie pierwszy raz świat został dotknięty pandemią. Choroby zawsze były częścią naszego istnienia. Kilka tygodni wstecz...

2019Pastor Senior
Drugie skrzypce

Drugie skrzypce

W one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi Judzkiej, a mówiąc: pokutujcie; albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie. (BG) Ew. Mateusza 3.1-2 Przeżywamy kolejny czas "gorączki" przedświątecznej. Ile ludzie potrafią zrobić, by coś zyskać? Ile...

2019Pastor Senior
Marzenia

Marzenia

 "W ostatnich dniach mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny". Dz.Ap.2.17 Wspominamy Pięćdziesiątnicę - zesłanie Ducha Św. Wspominamy dzień, który przeszedł do...