Świat nieba

23 listopada 2013
Pastor Senior Zdzisław Józefowicz

“(…) a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją.” Obj 7.9 – 15

Mimo, że ewangelikalni chrześcijanie nie świętują bardzo popularnego święta w Polsce “Wszystkich Świętych” (nie znajdujemy biblijnego uzasadnienia), nie mniej przy takiej okazji zadajemy sobie pytanie dotyczące tej niewidzialnej strony egzystencji? Nawet trudno oprzeć się takim refleksjom.

Jako biblijnie wierzący – stawiam tezę – świętujemy ten dzień, ale w innym miejscu stawiając akcent: „zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa.” 1Kor 1.2

Śmierć powoduje stawianie pytań, a jakie są odpowiedzi? Pierwsze pytanie: “Gdzie jest mój…?

Księga Objawienia zapewnia nas, że wiara nasza nie była i nie jest daremną. Śmierć może zrodzić żal, który wynikać będzie z naszych więzów pokrewieństwa lub niedostatecznej wiedzy na jej temat. Może myślimy, że nasza wiara, ufność, modlitwy, to tylko zmarnowany czas. Mamy wrażenie, że nic się na skutek naszej wiary nie dzieje, że nadzieja gdzieś się rozwiała. Tak jednak nie jest: „Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.” Obj 7.9

Jeden z ukrzyżowanych obok Jezusa usłyszał: “Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.”

Odpowiedź na pytanie “gdzie” jest we frazie: „dziś będziesz ze mną w raju.”

Nie jutro, nie kiedy koniec świata przyjdzie, nie kiedy diabeł będzie związany na tysiąc lat. Żadne spekulacje, żadne teologiczne wyjaśnienia. Odpowiedź Jezusa była jasna. Właśnie to mówi Biblia. Ludzie nie rozpływają się w przestrzeni, nie są kosmicznym pyłem – .

Ci, którzy wzywają Jezusa i uznają jako swego Zbawiciela są przed Jego tronem jako świadkowie zbawienia, a ci, „którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa poniosą karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego” – powiada ap. Paweł w 2 Tes 1.8-9. Kiedy patrzymy z poziomu naszego wzroku, to zawsze mamy wrażenie, że biblijnie wierzący ludzie są w mniejszości, to grupy entuzjastów zapaleńców, może nawet fanatyków, ale kiedy patrzymy z perspektywy nieba okazuje się, że jest inaczej. Wielki tłum zbawionych, a całe niebo bierze udział w tym radosnym wydarzeniu, bo osiągnęli cel ci, dla których ono jest przygotowane.

Drugie pytanie: „Czy rozpoznam mojego…?”

„A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie…” Łk 16.23-24 

Wierzę, że kiedy odchodzimy do wieczności, nie tracimy swej osobowości, będziemy rozpoznawalni. Będziemy osobami w domu Ojca inaczej, po co pyłkowi dom. Chcę powiedzieć, że nie będziemy mieli wiele czasu by zachwycać się sobą i spotkaniem z bliskimi. Zajęci będziemy uwielbianiem Boga w niebiańskim chórze.

Z tamtej strony, odwołani nie zajmują się obserwacją nas ani ingerencją w nasze życie.

„Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają.” Łk 16.29

Jeśli ktoś mówi, że jest inaczej zajmuje się mitologią. Ufamy jednak, że jeśli ktoś odszedł jako wierzący spotkamy go.

Trzecie pytanie: „Dobrze, to jakie jest niebo?”

Co myślimy? Jakie ono jest? Nie musimy się domyślać. To będzie nieprawdopodobnie piękne miejsce. Biblia mówi:

„Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.” 1Kor 2.9

Wiele jest fantastycznych opowieści o niebie, ale też wiele bajek. Księga Objawienia nie snuje przed nami iluzji mówi jak jest naprawdę, jaki jest finał wszystkich zmagań i jaka jest zapłata dla tych, którzy uwierzyli Bogu?

„I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie;” Obj 21.4

Jeśli tak, to z tego tekstu wynika, że nie będę obciążony smutkiem i żalem braku tych, których chciałbym spotkać. To uczucie jest obce niebu. Tu na ziemi mamy być przejęci tym by pozyskiwać dla Królestwa Bożego, a tam jest odpocznienie od dzieł naszych.

„Faryzeusze” każdego pokolenia myślą, że oni i kilku wybranych przyjaciół ze wspólnikami będą w niebie.

Dlaczego ludzie są przestraszeni?

Ludzie, chcą pójść do nieba, ale nie dzisiaj. Żyjemy w świecie urządzonym przez siebie i nie chcemy ruszyć się z niego. Po co zaraz niebo. Gdzieś jest haczyk? Tak, większość ludzi wierzy w niebo mając w zanadrzu swoje „ale”.

Niebo oczekuje „wszystkich świętych” z wielką symfonią chwały na cześć Zbawiciela Jezusa Chrystusa wzniesioną przez największy chór wszechświata. Kosmos nie jest próżnią, w której tylko słychać jakieś niezrozumiałe dźwięki pulsarów, to przestrzeń wypełniona chwałą świata niewidzialnego. To jest świat chrześcijańskiej nadziei i wiary. Przeciwieństwem tego świata jest świat starości i smutku. Ta nowa pieśń pokazuje Jezusa jako tego, który nasze grzechy zaniósł na drzewo krzyża i usunął je. Ogłosił jak bardzo umiłował człowieka i jak wiele przygotował dla niego.

Fantastyka teologiczna nie zmieni faktu, że wierzący: “są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją.”

Autor

Pastor Senior

Zdzisław Józefowicz

Więcej powiązanych postów

2017Pastor Senior
Bohater z pobocza

Bohater z pobocza

 "A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej...

2020Pastor Senior
Dlaczego mówimy nie?

Dlaczego mówimy nie?

Kościół Katolicki obchodzi święto ku czci Najświętszego Sakramentu nazywane Bożym Ciałem. Święto jest jednym z wielu niebiblijnych, jakie obchodzi rzymski katolicyzm. Święto poświęcone jest oddawaniu czci hostii, a oparte jest na dogmacie o transsubstancjacji (od...

2020Pastor Senior
Niepewny grób

Niepewny grób

"Wtedy Piłat powiedział: Weźcie straż, idźcie, zabezpieczcie grób, jak tylko potraficie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień i postawili straż" Mt 27.65-66. Nawet gdy Jezus jest bezpiecznie martwy, arcykapłani i faryzeusze stwierdzają, że...

2020Pastor Senior
Boża tarcza

Boża tarcza

Panie, opoko moja, twierdzo i wybawicielu. Mój Bóg jest skałą, na której się chronię, moją tarczą i mocą mojego zbawienia, moją warownią. Ps 18.3 Nie pierwszy raz świat został dotknięty pandemią. Choroby zawsze były częścią naszego istnienia. Kilka tygodni wstecz...

2019Pastor Senior
Drugie skrzypce

Drugie skrzypce

W one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi Judzkiej, a mówiąc: pokutujcie; albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie. (BG) Ew. Mateusza 3.1-2 Przeżywamy kolejny czas "gorączki" przedświątecznej. Ile ludzie potrafią zrobić, by coś zyskać? Ile...

2019Pastor Senior
Marzenia

Marzenia

 "W ostatnich dniach mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny". Dz.Ap.2.17 Wspominamy Pięćdziesiątnicę - zesłanie Ducha Św. Wspominamy dzień, który przeszedł do...