Już wiadomo

14 maja 2009
Pastor Senior Zdzisław Józefowicz

Jest takie powiedzenie: „jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi.”

Każdego dnia otrzymuję pocztą elektroniczną wiele ofert i zaproszeń na różnego typu chrześcijańskie przedsięwzięcia. Gdybym na wszystkie miał reagować, to życie zboru byłoby sparaliżowane uczestnictwem społeczności w konferencjach, spotkaniach i kursach. Skutkiem czego mógłby być zarzut, że w zborze nic się nie dzieje.

Jedno jednak zaproszenie najpierw zirytowało mnie, a później rozbawiło, ale i zasmuciło. Konferencja, w której uczestnictwo jest dobrowolne z wolnym wstępem, ale tylko na pierwszy wykład, każdy następny płatny 5 zł (netto czy z VAT- nie wiemy). Gdyby nie było to serio pomyślałbym, że żart na 1 kwietnia. Kiedy podzieliłem się refleksją z jednym ze współpracowników w zborze, zaproponował dalej posunięty cennik. Oto świetna propozycja. Wprowadzić płatne nabożeństwa. Oczywiście opłata powinna być zróżnicowana w zależności od ‘intensywności’ uczestnictwa. Może tak: 

  1. uwielbienie – bezpłatne;
  2. świadectwo I – 5 zł;
  3. Ogłoszenia – 2 zł (dla przekazujących pozdrowienia – zniżka 50%);
  4. Kolekta (dla uczestniczących w kolekcie czynnie* – bezpłatna, dla uczestniczących biernie** – 5 zł);
  5. Świadectwo II – 5 zł (dla wykupujących Świadectwo I i II łącznie – zniżka 30%);
  6. Kazanie – 23 zł miejsce siedzące w pierwszym sektorze, 20zł siedzące w drugim sektorze, 15zł – miejsca stojące);
  7. Wezwanie – 2 zł. Dopłata za modlitwę indywidualną – 6 zł;
  8. Błogosławieństwo – bezpłatne. 

Przy wykupie karnetu miesięcznego – 10% zniżki (na nabożeństwa świąteczne i okolicznościowe wymagana dodatkowa opłata, poza cennikiem).

Przy wykupie karnetu rocznego – 15% rabatu plus bezpłatny udział w nabożeństwach świątecznych i okolicznościowych.

„Gratulujemy” pomysłu organizatorom konferencji, ale mówimy NIE.

Smutne, ale prawdziwe – wiemy już o co chodzi.

_________________

* – uczestnictwo czynne w kolekcie – śpiew pieśni + złożenie datku pieniężnego

** – uczestnictwo bierne w kolekcie – śpiew pieśni bez składania ofiary pieniężne

Autor

Pastor Senior

Zdzisław Józefowicz

Więcej powiązanych postów

2017Pastor Senior
Bohater z pobocza

Bohater z pobocza

 "A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej...

2020Pastor Senior
Dlaczego mówimy nie?

Dlaczego mówimy nie?

Kościół Katolicki obchodzi święto ku czci Najświętszego Sakramentu nazywane Bożym Ciałem. Święto jest jednym z wielu niebiblijnych, jakie obchodzi rzymski katolicyzm. Święto poświęcone jest oddawaniu czci hostii, a oparte jest na dogmacie o transsubstancjacji (od...

2020Pastor Senior
Niepewny grób

Niepewny grób

"Wtedy Piłat powiedział: Weźcie straż, idźcie, zabezpieczcie grób, jak tylko potraficie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień i postawili straż" Mt 27.65-66. Nawet gdy Jezus jest bezpiecznie martwy, arcykapłani i faryzeusze stwierdzają, że...

2020Pastor Senior
Boża tarcza

Boża tarcza

Panie, opoko moja, twierdzo i wybawicielu. Mój Bóg jest skałą, na której się chronię, moją tarczą i mocą mojego zbawienia, moją warownią. Ps 18.3 Nie pierwszy raz świat został dotknięty pandemią. Choroby zawsze były częścią naszego istnienia. Kilka tygodni wstecz...

2019Pastor Senior
Drugie skrzypce

Drugie skrzypce

W one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi Judzkiej, a mówiąc: pokutujcie; albowiem się przybliżyło królestwo niebieskie. (BG) Ew. Mateusza 3.1-2 Przeżywamy kolejny czas "gorączki" przedświątecznej. Ile ludzie potrafią zrobić, by coś zyskać? Ile...

2019Pastor Senior
Marzenia

Marzenia

 "W ostatnich dniach mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny". Dz.Ap.2.17 Wspominamy Pięćdziesiątnicę - zesłanie Ducha Św. Wspominamy dzień, który przeszedł do...