Narodził się

Dziś się wam narodził Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan” – Łk 2.11 Czasem w swej gorliwości podkreślamy, że dla wierzących nie ma znaczenia czas w jakim wspominamy narodzenie Jezusa, bo i nie ta data, i nie ten rok. Tylko, że jest to pobożna mowa. Prawdą...

Przez proroków

„Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.” – Hebr 1.1-2 Autor listu...

Duszpasterstwo małżeństw starszych

„Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich…” (Hbr 13,4) Duszpasterstwo jako jedna z dziedzin teologii praktycznej zyskuje coraz bardziej na znaczeniu również w środowisku naszej społeczności kościelnej. Duszpasterstwo indywidualne, o którym chcę pisać, polega na...

Dzień Matki

Zadajemy sobie pytanie, czy taka okoliczność jak Dzień Matki ma biblijne uzasadnienie. W Biblii nie znajdziemy wyraźnego wprost zalecenia, by obchodzić święto Dnia Matki, ale pośrednio Słowo Boże zachęca do otaczania szczególnym szacunkiem żony i matki. Ubóstwienie i...

Już wiadomo

Jest takie powiedzenie: „jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi.” Każdego dnia otrzymuję pocztą elektroniczną wiele ofert i zaproszeń na różnego typu chrześcijańskie przedsięwzięcia. Gdybym na wszystkie miał reagować, to życie zboru byłoby sparaliżowane...