Zostawił Nas?

„I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością. I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga.”/Łk 24.50-53/ Wniebowstąpienie w całym...

Napełniający drapieżca

„A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.” /Dz.Ap.2.1-2/ Dwa tysiące lat temu pewnego dnia pojawił się w sposób gwałtowny i...

Trzy Ogrody

„A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony.” /Jan 19.41/ Pewna rozmowa brzmiała następująco: – Dlaczego kopiemy rowy? – Aby mieć pieniądze. – Dlaczego trzeba mieć...
Boży dar – sędziwość

Boży dar – sędziwość

„Wspaniałą koroną jest siwizna, dochodzi się do niej na drodze sprawiedliwości.”  Przyp S 16.31 Seniorzy to grupa sióstr i braci, którzy zasługują na to by poświęcić im szczególną uwagę. Są częścią ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Zwykle jest to też...

Trzy drzewa

„Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.” Gen 2.17 Biblia mówi o faktach, które miały miejsce w historii tej ziemi. Wielu ludzi traktuje je jako pobożne opowieści lub pobożne życzenia ludzi...